Da li znate da je prazna toner kaseta prijetnja našem prirodnom okruženju i da je za proizvodnju samo jedne toner kasete potrebno utrošiti oko 8 litara nafte? Koristeći NOVTONER kasete i opredjeljujući se za jednokratnu dopunu toner kaseta, čuvamo prirodu i unaprjeđujemo životnu sredinu - smanjenjem otpada, uštedom energije, smanjenjem prisustva opasnih materija u vodi, zemljištu i zraku
0 0